Let op:

Dit concert of evenement heeft al plaatsgevonden!

Let op:

Dit concert of evenement heeft al plaatsgevonden!

Het Sweelinck Ensemble | ‘Eternal Prospect’

Zaterdag 22 juni 2019

Magnificat: met Maria mee zingen we over het goddelijke dat in deze wereld komt. Een mysterie dat sprakeloos maakt en verwondert (Let all mortal flesh keep silence).
Via de weg van wet en goede levenswandel (Beati quorum via), met wat hulp van boven (Denn Er hat seinen Englen) en geïnspireerd door aloude dromen (There is an old belief), proberen we de weg omhoog te vinden, naar het hemelse Jeruzalem (Bring us o Lord), dat misschien wel in ons hart gesitueerd is (Deep in my soul), om ten slotte rust te krijgen in het Eeuwig Licht (Lux Aeterna).
Dan kunnen we zingend met Simeon instemmen: Nu kan ik heengaan, want ik heb ‘een groot licht gezien’: Nunc dimittis. Het Sweelinck Ensemble tast deze perspectieven af aan de hand van een aantal Engelse componisten van rond 1900, zoals Stanford, Parry en Elgar, maar ook minder bekende componisten als Harris, Bairstow en Statham. Het Sweelinck Ensemble is een flexibel vocaal ensemble, dat zijn naam ontleent aan Neerlands grootste componist: Jan Pieterszoon Sweelinck.

alle concerten en evenementen

Translate »