Symposium | Cornelis de Lange van Wijngaerden en de crisis van 1787

zaterdag 28 oktober 2017, 14.00 uur

Het waren roerige tijden eind 18e en begin 19e eeuw. De aanhouding van prinses Wilhelmina van Pruisen aan het riviertje de Vlist in juni 1787 bijvoorbeeld spreekt nog altijd tot de verbeelding. Het patriottische vrijkorps van Gouda onder leiding van Cornelis de Lange wist te voorkomen dat de echtgenote van de gewezen stadhouder Willem V naar Den Haag kon reizen. Daar hoopte zij een opstand tegen het patriottische bewind te bewerkstelligen. De patriottische overwinning was van korte duur; in september viel het Pruisische leger de Verenigde Nederlanden binnen. Het leger werd geleid door Wilhelmina’s broer Frederik Willem, de koning van Pruisen. De Lange vluchtte naar Brussel en kwam later met de Franse legers terug. Hij werd op 25 september 1820 statig begraven in de Coolkapel van de Goudse Sint-Jan.

Op zaterdag 28 oktober is er in de Sint-Janskerk in Gouda een symposium en een kleine expositie over Cornelis de Lange. Wie was deze Goudse regent en hoe raakte hij betrokken bij de Patriottenbeweging? Op deze laatste zaterdag van de Maand van de Geschiedenis schetst historicus Sander Enderink ter introductie kort zijn band met de Goudse Sint-Jan. Daarna geven Wim Knoops (auteur van Gouda 1787) en Ton van der Schans (docent geschiedenis bij Driestar Educatief) in twee lezingen inzicht in Cornelis de Lange en de politieke tegenstellingen tijdens de roerige jaren 1780. Het symposium wordt afgesloten met een discussie tussen beide sprekers over de relevantie van de Patriottenbeweging voor het hedendaagse Nederland. De discussie wordt geleid door Tom Hage (voorzitter Stichting Goudse Sint-Jan).

Het symposium begint om 14:00. Vanaf 13:30 zijn de deelnemers welkom om de expositie en de grafkapel te bekijken. De entree bedraagt € 6,00 gelijk aan de bezoekersprijs van de Sint-Janskerk. Voor Vrienden van de Sint Jan is de toegangsprijs €3. Verdere informatie is te verkrijgen bij Pieter van Dijkum via e-mail: dijkum@planet.nl.

Het symposium Radicaal in roerige tijden is het derde symposium in de reeks Beroemde Nederlanders van de Sint Jan, georganiseerd door de Stichting Goudse Sint- Jan en de Historische Vereniging Die Goude. Eerder werden de zeventiende-eeuwse diplomaat Hiëronymus van Beverningh en de zestiende-eeuwse filosoof en schrijver Dirck Volkertszoon Coornhert in de schijnwerpers gezet. 

Translate »