Organisatie

Algemeen

De Stichting Goudse Sint-Jan (SGS) is gevestigd in de gemeente Gouda en werd op 20 december 1938 opgericht voor onbepaalde tijd. Aanvankelijk droeg de stichting de naam Stichting Fonds Goudse Glazen. Kerntaak van de stichting was het bevorderen van de studie van met name de in de Sint-Jan aanwezige gebrandschilderde glazen en de daarbij behorende cartons. Maar er gebeurde veel meer in de kerk. Naast de zondagse erediensten werden er bijv. evenementen, orgelconcerten en rondleidingen georganiseerd. Hiermee waren andere commissies en stichtingen bezig o.a. de Stichting Gouds Orgelcomité.
Op 23 december 2010 werden ten kantore van Westerhuis Notarissen de statuten van de Stichting Fonds Goudse Glazen gewijzigd. Het College van Kerkrentmeesters van de hervormde gemeente te Gouda had in overleg met het bestuur van de Stichting Fonds Goudse Glazen besloten alle activiteiten die niet vallen onder de verantwoordelijkheid van één van de wijkgemeenten van de hervormde gemeente onder te brengen bij de Stichting, die vanaf die datum de naam kreeg Stichting Goudse Sint-Jan.
De Stichting onderhoudt nauwe contacten met andere stichtingen en organisaties die zich inzetten voor het cultureel erfgoed in Gouda en het bevorderen van het toerisme naar de stad zoals MuseumGoudA, het Gouds watergilde, het Historisch Platform en historische vereniging Die Goude.

ANBI

De Stichting Goudse Sint-Jan staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling. Per 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht geworden, waardoor het voor zowel particulieren als bedrijven nog interessanter wordt om een culturele instelling als de Stichting Goudse Sint-Jan financieel te ondersteunen. Meer informatie over de Geefwet is te vinden op http://anbi.nl/culturele-anbi/

Beleid

Beleidsplan 2015-2018 klik hier

Bestuur

Het bestuur van Stichting Goudse Sint-Jan is als volgt samengesteld:
A.L.H. (Tom) Hage – voorzitter ( voorzitter(@)sintjan.com )
G. (Gerard) Schotanus – secretaris ( secretaris(a)sintjan.com )
H. (Henk) de Vries – penningmeester ( penningmeester(a)sintjan.com )
G.H. (Gert) van den Brink – muziekcommissie ( muziek(a)sintjan.com )
G.H. (George) de Soeten – afgevaardigde kerkbeheer ( georgedesoeten(a)hotmail.com )

Portefeuillehouders:
H. (Huug) de Gier – exposities ( hdegier44@gmail.com )

Bestuursleden en portefeuillehouders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Medewerkers:
J.A.J. (Jaap) van Rijn – coördinator ( coordinator(a)sintjan.com )
C.Y. (Corella) Verbeek – secretariaat ( info(a)sintjan.com )
W. (Winnie) Verbeek – conservator en educatie ( conservator(a)sintjan.com)
M.R. (Maurits) Tompot – facilitaire zaken ( kosterij(a)sintjan.com )
G. (Gerda) Guijt – cateringmanager ( cateringmanager(a)sintjan.com )
M. (Marianne) Tompot – winkelactiviteiten ( museumshop(a)sintjan.com )

Jaarverslag

Jaarverslag 2015 klik hier

Financiële verantwoording

Staat van baten en lasten 2016 klik hier

Statuten

Artikel 2 lid 1
De stichting heeft de volgende doelstellingen:

a) het bekendmaken van de Grote of Sint-Janskerk te Gouda en het bevorderen van de studie van genoemde kerk, in het bijzonder van de daarin aanwezige gebrandschilderde glazen en de bij deze glazen behorende cartons en tekeningen;
b) het in stand houden van het Moreau-orgel, het organiseren van muzikale evenementen in genoemde kerk en het stimuleren van het muzikale leven in Gouda;
c) het zo optimaal mogelijk exploiteren van de Grote of Sint-Janskerk te Gouda overeenkomstig de aanvaarde opdracht van het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente van Gouda.

 

Artikel 3 lid 2
In overleg met het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente van Gouda besluit het Bestuur welk deel van het vermogen van de stichting gereserveerd wordt en gehandhaafd blijft voor de doelstelling als vermeld in artikel 2 lid 1a. ……

Aan dit vermogen zal worden toegevoegd:
– legaten gerelateerd aan de doelstelling als vermeld in artikel 2 lid 1a;
– schenkingen gerelateerd aan de doelstelling als vermeld in artikel 2 lid 1a
– contributies gerelateerd aan de doelstelling als vermeld in artikel 2 lid 1a
– opbrengsten van activiteiten die bekostigd zijn uit het bestemde vermogen totdat het vermogen weer gelijk is aan het bestemde vermogen.

 

Artikel 3 lid 3
In overleg met het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente van Gouda besluit het Bestuur welk deel van het vermogen van de stichting gereserveerd wordt en gehandhaafd blijft voor de doelstelling als vermeld in artikel 2 lid 1b. ……

Aan dit vermogen zal worden toegevoegd:
– legaten gerelateerd aan de doelstelling als vermeld in artikel 2 lid 1b;
– schenkingen gerelateerd aan de doelstelling als vermeld in artikel 2 lid 1b;
– opbrengsten van activiteiten die bekostigd zijn uit het bestemde vermogen totdat het vermogen weer gelijk is aan het bestemde vermogen.

Contactgegevens

Stichting Goudse Sint-Jan
Achter de Kerk 2
2801 JW Gouda

Telefoon: 0182-512684

E-mail: info@sintjan.com

Bankrekening: NL93 INGB 0000381399

Kamer van Koophandel nummer: 41172481

RSIN: 804110232

Translate »