Nederlands (NL-BE)English (United Kingdom)
Goudseglazen in beeldSint Janskerk in Beeld Goudseglazen in beeld

Glas van de maand februari

 

Jezus’ eerste prediking

Naar: Joh. 3: 22-36

Op de voorgrond links, en ook op het tweede plan aan de overzijde van de rivier, Jezus’ eerste optreden (Jezus in het paars). Meer op de achtergrond, zowel in het derde als in het zesde licht, het dopen door Johannes en diens getuigenis over Jezus: Daarna ging Jezus met zijn discipelen naar het land van Judea en Hij vertoefde daar met hen en doopte. Doch ook Johannes doopte (…) en zij zeiden tot hem: ‘Rabbi, die met u was aan de overzijde van de Jordaan, en van wij gij getuigd hebt, zie, die doopt en allen gaan tot Hem. Johannes antwoordde en zeide (…): Ik ben de Christus niet, maar ik ben voor hem uitgezonden (…). Hij moet wassen, ik moet minder worden (zie banderol).

De figuren die uit het water oprijzen heeft Dirck Crabeth waarschijnlijk ontleend aan afbeeldingen van Michelangelo, het landschap dat de achtergrond vormt naar een afbeelding van Lucas van Leyden. De grijsblauwe kleur is die van het Hollandse landschap, zoals hij dat in de omgeving van Gouda zag. Dirck Crabeth is een verhaler. Let op de tafereeltjes aan de overzijde van het water.

In de schenkerszône is Cornelis van Mierop afgebeeld met zijn beschermheilige St.-Vincentius, met zijn attributen molensteen, scherven en vuur. Bovenop zijn staf zit de fel-ogende raaf, die Vincentius’ lichaam na de marteling zou hebben bechermd. De schenker zit geknield voor Maria, die gedragen door wolken, op de maansikkel treedt, waaronder zich een satansfiguur bevindt. Zij draagt een kroon met zeven sterren en is omringd door een stralenkrans, een voorstelling ontleend aan Openbaringen.

Het Kind op haar schoot buigt zich naar de schenker en houdt hem het kruis voor. Zowel boven als voor de schenker is het familiewapen afgebeeld van het geslacht Cuyck van Mierop; in de cartouche in de onderste rand van het Glas ziet men zijn antecedenten.

Schenker: Cornelis van Miero, domproost en deken van Oudmunster te Utrecht

Glazenier:  Dirck Crabeth (Gouda) – 1556

Naar: De Goudsch Glazen belicht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                            
 
                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

Glas van de maand

Het Glas van de maand februari

Meer lezen? klik hier!

Actueel

Expositie in Verwondering
van Jan Kooistra
van 1 febr. t/m 1 september 2015
 
Expostie Kruiswegstaties
van Willem Hesseling
van 1 jan. t/m 30 juni 2015

Binnenkort

21 mrt. aanvang 15.00 uur
Benefietconcert Verzetsmuseum/
Marinierskapel in de Sint-Jan
 
27 mrt. aanvang 19.30 uur
Matthäus Passion
m.m.v. diverse solisten
 
 

Nieuws

zaterdag 20 juni aanvang 05.00 uur
Getijdendag in de Sint-Jan
 
  
zaterdag 31 oktober
Opening Bijbeljaar in de Sint-Jan
 
2f9642c7-7830-4d61-8cba-6c87e4ca9cf3
 
 
  
 
Orgel en draaiorgelconcert
op Monumentendag 2013 in
Sint-Janskerk druk bezocht.
klik hier voor een impressie
  
Koningin Beatrix in de Sint-Janskerk 
 
 
 
 

  

Column van de maand

Kosterlijke ontdekkingen