Nederlands (NL-BE)English (United Kingdom)
Goudseglazen in beeldSint Janskerk in Beeld Goudseglazen in beeld

Glas van de maand september

 

Glas 30, Jona en de Walvis

(naar Jona 1: 1-17 – 2: 10)

De profeet Jona weigert Gods bevel om in de zondige stad Ninevé te gaan preken, en probeert over zee te vluchten weg van het aangezicht des Heren. Maar de Here wierp een hevige wind op de zee en er ontstond een zware storm. De schepelingen, bang dat het schip zou vergaan, kwamen er acher dat Jona de schuldige was en vroegen hem: Wat zullen wij met u doen, opdat de zee ophoude tegen ons te woeden. Hij antwoordde hun: Neemt mij op en werpt mij in de zee, en de zee zal ophouden tegen u te woeden. Want ik weet, dat door mijn schuld deze zware storm tegen u is opgestoken. Na een gebed, namen zij Jona op en wierpen hem in de zee, en de zee hield op met woeden. En de Here beschikte een grote vis om Jona in te slokken. Als Jona berouw toont, volgt de tekst die in het Glas wordt uitgebeeld: En de Here sprak tot de vis en deze spuwde Jona uit op het droge.

In dit verhaal wordt duideljk gemaakt dat een mens niet aan zijn roeping kan ontkomen.

Op de voorgrond de vis die zijn bek opent, waar Jona uit te voorschijn komt, met in het Latijn de woorden: Zie meer dan Jona is hier (Matth. 12:41). Deze woorden hebben betrekking op de voorgaande tekst: Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was (In de Statenvertaling staat hier walvisch), zo zal de Zoon des mensen in het hart van de aarde zijn, drie dagen en drie nachten (Matth. 12:40).

Op de achtergrod het schip in de storm op het moment dat Jona overboord wordt gegooid en de grote vis opduikt om hem te redden.

In de verte de stad Ninevé, en in de top van het Glas drie vissen, als embleem van het gilde.

 

Schenker: het Gilde van viskopers uit Gouda

Glazenier: Dirck Crabeth (Gouda) naar eigen ontwerp – vóór 1565

Bronnen: De Goudse Glazen belicht

                De 72 Glazen van de Sint-Janskerk in Gouda

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                            
 
                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

Glas van de maand

Het Glas van de maand september

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer lezen? klik hier!

Actueel

 
 

Binnenkort

20 september, aanv. 16.00 uur
Concert, The Hague String Trio
 
20 september, 19.30 uur
Drie-Koren Concert
 
vanaf 20 maart
Expositie "Kruiswegstaties"
 
vanaf 17 april
Expositie In Verwondering
van Jan Kooistra  
      

Nieuws

 
 
 
  
 
Orgel en draaiorgelconcert
op Monumentendag 2013 in
Sint-Janskerk druk bezocht.
klik hier voor een impressie
  
Koningin Beatrix in de Sint-Janskerk 
 
 
 
 

  

Column van de maand

Kosterlijke ontdekkingen