Nederlands (NL-BE)English (United Kingdom)
Goudseglazen in beeldSint Janskerk in Beeld Goudseglazen in beeld

Glas van de maand januari

 

De twaalfjarige Jezus in de tempel

(Luc. 2: 41-52))

En het geschiedde na drie dagen, dat zij Hem vonden in de tempel, waar Hij zat te midden der leraren, terwijl Hij naar hen hoorden en hun vragen stelde. Allen nu, die Hem hoorden, waren verbaasd over zijn verstand en zijn antwoorden.

Op dit derde Glas van Lambert van Noort zien wij alle aandacht gericht op de jonge Jezus, het middelpunt tussen disputerende en schrijvende schriftgeleerden; op de voorgrond één van hen met Hebreeuwse letters op het gewaad. De architectuur, van dorische orde, ondersteunt weer de ruimte- en dieptewerking.

Op de achtergrond verschijnen Maria en Jozef, die al drie dagen naar Hem zochten: En toen zij Hem zagen, stonden zij versteld en zijn moeder zei tot Hem: Kind, waarom hebt Gij ons dit aangedaan? (…) En Hij zeide tot hen: Wist gij niet, dat ik bezig moet zijn met de dingen mijns Vaders. En zij begrepen het woord niet, dat Hij tot hen sprak. En Hij ging met hen terug en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze woorden in haar hart.

En Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen.

Vooral in het carton van dit Glas is duidelijk de invloed te zien van Jan van Scorel, wiens leerling Lambert van Noort was.

Achter Maria en Jozef de figuur van Johannes de Doper. Dit was een van de voorwaarden in de opdracht: “Die hystorie sal wesen van Jesus onder de doctoren ende St.Jan gaende inde woestine…”

In de schenkerszône knielt de schenker, abt Petrus van Suyren, voor de Madonna met kind die op een podium is gezeten met achter zich een draperie die een terugwijkend arcadestelsel onthult. Rechts onder Maria een zittend figuurtje dat waarschijnlijk het kwade moet uitbeelden. Achter de abt diens beschermheilge Petrus met sleutel, bisschopsstaf en mijter. Onder het podium het wapen, links de vier kwartieren van de schenker en de spreuk “Vitrus per arumnas”(Deugd door zware arbeid). Het klooster Mariënwaard was de moederabdij van het klooster te Berne.

Schenker: Petrus van Suyren, abt van het Norbertijnerklooster Mariënwaard, bij Beesd.

Glazeniers: Digman Meynaert en Hans Scrivers, naar een ontwerp van Lambert van Noort (allen uit Antwerpen) – 1559-1561.

Naar: De Goudse Glazen belicht

 

0glas 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                            
 
                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

Glas van de maand

Het Glas van de maand januari

Meer lezen? klik hier!

Actueel

 
Expositie Jos van der Biezen
t/m 17 januari 2015
 
Expositie in Verwondering
van Jan Kooistra
van 1 febr. t/m 1 maart 2015

Binnenkort

 
 17 jan. aanvang 16.00 uur
Onthulling schilderij van
Jos van der Biezen
 
27 mrt. aanvang 19.30 uur
Matthäus Passion
m.m.v. diverse solisten
 
 

Nieuws

 
 
 
  
 
Orgel en draaiorgelconcert
op Monumentendag 2013 in
Sint-Janskerk druk bezocht.
klik hier voor een impressie
  
Koningin Beatrix in de Sint-Janskerk 
 
 
 
 

  

Column van de maand

Kosterlijke ontdekkingen