2 september 2016 is het zover: dan vindt de overdracht plaats van het Erasmusraam door Museum Gouda aan de Sint-Jan. Het komt in de plaats van mozaïekraam 1c uit 1938, recht tegenover het bevrijdingsglas en in het zicht van glas 1.

Aan dit nieuwe glas is nogal wat publiciteit gegeven. Ook de onthulling is later dan gepland. Dit had vooral te maken met de vraag of glas 1c wel vervangen mocht worden omdat het al lang deel uitmaakt van het monument. Dat vroeg om een zorgvuldige afweging. Zwaarwegende factoren daarbij waren dat glas 1c nooit als een definitief glas door restaurateur Schouten was bedoeld. Bovendien is de Sint Jan geen statisch monument in de zin van voltooid, een belangrijk gegeven dat door de geschiedenis van het gebouw zelf en vooral door de glazen wordt bevestigd.

In het nieuwe glas – dat nu in de kapel van Museum Gouda wordt tentoongesteld en op overplaatsing naar de kerk ligt te wachten – komt een aantal lijnen samen die richtinggevend zijn geweest voor Mulders’ ontwerp. Allereerst de verbinding met het Erasmiaanse gedachtegoed. Vervolgens de plaats – een kerkgebouw – en tenslotte de samenhang met andere glazen.
Hoewel het Erasmusraam, anders dan de andere glazen, niet figuratief is, heeft Mulders een symboliek in het glas verwerkt met een duidelijke boodschap. Het raam verbeeldt de hemel op aarde. Gebruikmakend van geometrische patronen, roze, gele, blauwe en regenboogachtige cirkels die de kosmos uitbeelden, geeft het raam een transcendente ruimte weer, opstijgend van de donkere wereld onderin en aan de beide zijden tot het blauw van de hemel bovenin. Daar

zetelt een pauw als symbool van hoop en opstanding. Het raam verwijst naar een ‘genereuze ruimtelijkheid’ die, zo opgevat, in lijn is met Erasmus’ pleidooi voor en hoop op een wereld met vrijheid voor overtuiging, zonder dogmatische dwang en voor (christelijke) verdraagzaamheid.

Zo sluit de thematiek aan op drie herdenkingsramen die al in de kerk aanwezig zijn: glas 28a, glas 1 en glas 25 en wordt deze boodschap opnieuw verkondigd in een moderne vormgeving. Ook het college van Kerkrentmeesters heeft ingestemd met de plaatsing van dit glas in de kerk. Want de ‘genereuze ruimtelijkheid’ die in het glas gevisualiseerd wordt, vindt zijn weerklank in het evangelie dat hier elke zondag voor wie wil te beluisteren is.

Tom Hage
voorzitter Stichting Goudse Sint-Jan

Erasmusglas in Beeld

Bekijk het glas van dichtbij en zie details die vanaf de kerkvloer niet waarneembaar zijn.

Translate »