Studentenkoor Driestar Educatief

Zaterdag 19 mei, 16.00 uur

Cantatedienst met J.S. Bach, cantate 150 ‘Nach dir Herr, verlanget mich’

Het studentenkoor met Pabo 3 studenten van Hogeschool De Driestar verzorgen de cantatedienst o.l.v. Mariëlle Heidekamp.
Het Delphi Consort zal de begeleiding verzorgen, met als organist Christiaan Ingelse.

In de dienst wordt een cantate van Johann Sebastiaan Bach uitgevoerd in de originele setting van een kerkdienst met samenzang, gebeden, Bijbelteksten en een overweging.

Vrij toegankelijk

alle concerten en evenementen

Translate »