Eindexamenconcert Bas Koster | Bachelor of Music Orgel

Dinsdag 18 juni, 19.00 uur

Als afsluiting van de vierjarige opleiding ‘Bachelor of Music’ bij Fontys AMPA Tilburg, met als hoofdvak orgel, zal in de Sint-Jan het eindexamen concert plaatsvinden van Bas Koster. Naast een aantal orgelsolo stukken uit verschillende stijlperiodes van François Couperin, Johann Sebastian Bach, Kenneth Leighton en Max Reger, die overigens erg goed tot hun recht komen op het Moreauorgel, zal er ook ruimte zijn voor samenspel (kamermuziek) en improvisatie.

Vrij toegankelijk met een entreebewijs voor de kerk.
Uw entreekaartje blijft de hele dag geldig!

alle concerten en evenementen

Translate »